GW Security Group, Uw beveiligingspartner

Aftrek van beroepskosten tot 120%

Beroepslokalen

Verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen: Aftrek van de beroepskosten tot 120 %

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.

Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % (in plaats van 100 %).

Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld :

Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van 1000 €, betaald in 20011, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120 % van de winst die Eric in 2011 heeft gemaakt.

Het bedrag van de aftrek bedraagt 1000 x 120 % = 1200 €. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van Eric gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 % 

  • -Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • -Kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • -Kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2011 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2012), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2012.

 Wettelijke regelgeving Investeringsaftrek in beveiliging : De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)

Aftrek van de beroepskosten tot 120 % : Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd

Contacteer ons

  • Meer info nodig?
  • Een offerte op maat?
  • Een vrijblijvende adviesafspraak?
Contacteer ons
Vul het contactformulier in en wij bellen u graag wanneer het u het beste uitkomt!

Klik hier voor het contactformulier